Haptotherapie

In de haptotherapie wordt de haptonomie toegepast in een therapeutische setting. Haptotherapie helpt het herstellen of op gang brengen van een vanzelfsprekend contact tussen de mens en zijn omgeving. Lichamelijkheid, psyche en gemoed kunnen worden onderscheiden, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ieder mens heeft, naast rationele bevestiging van zijn bestaan (dus het feit dat je bestaat), ook behoefte aan affectieve zijnsbevestiging: het feit dat je goed bent zoals je bent. Op deze manier kunnen we meer in harmonie zijn met onszelf en met onze omgeving, ieder in zijn oorspronkelijkheid en eigenheid.

In het directe affectieve contact wordt voelbaar waar blokkades zitten en krijg je de instrumenten aangereikt hoe je je kunt openen of afsluiten, al naar gelang je behoefte. Hierdoor kunnen (ver) weggestopte gevoelens en emoties bovenkomen; door die te aanvaarden en te verwerken ontstaat innerlijke ruimte, waardoor je je vrijer voelt in je keuzes.

Gevolgen van het bewustwordingsproces kunnen zijn:

• Dat je weet als je teveel hooi op je vork neemt, of juist te weinig
• Dat je beter kunt delen, of juist zelf dragen
• Dat je belastbaarheid vergroot wordt
• Dat je kunt omgaan met tegenslagen
• Dat je pijnlijke gevoelens kunt accepteren

webdesign by P. Weltens
Haptonomie Gorter - Tongerseweg 113 6213 GB Maastricht - tel: 06 -20 394 397